4 vezetői szokás, amely pozitív vállalati kultúrát teremt

A pozitív vállalati kultúra ápolása és fenntartása stratégiai előnyt jelent a szervezeteknek a mai versenyképes munkakörnyezetben. A kutatások azt mutatják, hogy a pozitív munkahelyi kultúrát előtérbe helyező és ápoló szervezeteknél nő a termelékenység, a teljesítmény és a nyereség. A pozitív kultúrával rendelkező vállalatok arról számolnak be, hogy a bevételek növekedése négyszeres, a kumulatív hozam pedig akár 495%-os is lehet.

Mi az a pozitív vállalati kultúra?

A vállalati kultúrát az alkalmazottak egymás közötti és az ügyfelekkel való interakciójának közös értelmezése jelenti. A vezetők bevezetik értékeiket a vállalatba és ahogy ezek mélyen beivódott alapelvekké válnak, ezek az értékek a vállalat tevékenységében útmutatókként, kulturális sarokkövekként szolgálnak.

A leggyakoribb vállalati értékek az integritás, az őszinteség, az elszámoltathatóság, a bizalom és a tisztelet. A tudatosság és az elfogadás elősegítése érdekében a vezetők gyakran vizuális és írásos emlékeztetőkként tüntetik fel a vállalati értékeket az irodai dekorációban, a vállalati kiadványokban, a weboldalakon és a közösségi médiában.

A pozitív vállalati kultúrát kereső munkavállalók általában olyan munkahelyeket keresnek, amelyek szórakoztatóak, kihívást jelentenek, vonzóak, jutalmazóak, együttműködőek és rugalmasak és magas a dolgozók elkötelezettsége. Ezzel szemben a munkavállalók elkerülik azokat a szervezeteket, ahol magas a kiégés és a negatív kultúra, amelyet mérgezőnek, bizalmatlannak, stresszesnek, feszültnek és mikromenedzseltnek lehet nevezni.

A munkavállalók gyakran azt feltételezik, hogy a vállalati értékeket a felső vezetés határozza meg, és a dolgozóktól elvárják, hogy elfogadják és megvalósítsák azokat a munkahelyükön. Az értékközpontú munkahelyi kultúra megteremtése azonban időt és tapasztalatot igényel; a kultúra az értékek ismétlődő gyakorlatba való átültetésével növekszik. Ahogy a vezetők a vállalati értékekkel pozitív munkavállalói tapasztalatokat építenek, úgy alakul ki a vállalati kultúra. Az alkalmazottak ezt követően megosztják és kiterjesztik ezt a kultúrát a kollégák és az ügyfelek között.

 

Milyen szerepet játszanak a vezetők az értékalapú kultúra megteremtésében?

A vezetők vezetői stílusukkal befolyásolják az értékalapú kultúra elfogadását. A két leggyakoribb vezetői stílus a tekintélyelvű és az inspiráló - befolyásoló. A tekintélyelvű vezetők kommunikálják az üzenetüket, és elvárják, hogy az alkalmazottak kövessék azt a munkahelyük megtartása érdekében. A befolyásoló vezetők ezzel szemben példamutatással vezetnek, és arra inspirálják csapataikat, hogy elfogadják és megtestesítsék a vállalat értékeit.

Shirzad Chamine, a Positive Intelligence® alapítója és vezérigazgatója szerint "azok a vezetők, akik képet tudnak festeni arról, hogy a közös értékeik milyen hatással lesznek az egyéni munkára, a vállalati környezetre és az ügyfelekre, cselekvésre ösztönzik a csapatokat. A pozitív kultúra kialakítása javítja a termék vagy szolgáltatás minőségét, a csapat interakcióit és az egyéni fejlődést".

 

A kulturális növekedést felgyorsító vezetők két jellemvonása

A befolyásoló vezetők naponta megélik és demonstrálják a vállalati értékeket, különösen az alkalmazottakkal és az ügyfelekkel való kapcsolataikban. Az igazán remek vezetők két fontos vezetői jellemvonáson keresztül példázzák a vállalati értékeket.

Hitelesség

"A nagy vezetők hajlandóak olyannak mutatkozni, amilyenek. Azzal, hogy beismerik hibáikat a csapatuknak, megmutatják emberségüket, és elnyerik csapatuk bizalmát" - mondja Chamine. "A kiérdemelt bizalom a termelékenység és a teljesítmény sarokköve."

Ha egy vállalat értékeli az őszinteséget, a feddhetetlenséget és az elszámoltathatóságot, akkor azon fog dolgozni, hogy biztonságos környezetet biztosítson a hibák beismeréséhez. Azok a vezetők, akik teljes mértékben modellezik a kulturális értékeket és szívesen kommunikálják a hibáikat, biztonságos teret teremtenek az alkalmazottak számára, hogy ők is hasonlóképp beismerjék a hibáikat.

Sebezhetőség

A sebezhetőséget mutató vezetők gyengének tűnhetnek; Brené Brown szégyen, sebezhetőség és vezetés témában végzett kutatásai azonban ennek ellenkezőjét mutatják. "A sebezhetőség nem győzelmet vagy vereséget jelent; hanem azt, hogy van bátorságunk megmutatni magunkat és megmutatkozni, amikor nincs befolyásunk az eredmény felett. A sebezhetőség nem gyengeség; ez a bátorságunk legnagyobb fokmérője" - mondja Brown.

Az a vezetés, amely cselekvésre ösztönzi a csapatokat, a kapcsolatokban a bizalom és az elszámoltathatóság kultúráját építi. "A sebezhetőség a kapcsolatok pénzneme" - jegyzi meg Chamine. "Amikor a vezető hibát követ el, és beismeri azt, bizalmat és tiszteletet szerez, és a biztonság kultúráját közvetíti."

 

4 vezetői szokás, amely pozitív vállalati kultúrát alakít ki

 

 1. Interakció az alkalmazottakkal és az alapértékek példamutatása

A vezetők jelentős hatást gyakorolnak a kultúrára, mikor aktívan részt vesznek a munkatársakkal közös értekezleteken és az azokon kívüli kommunikációban. Minden egyes interakció lehetőséget kínál a vállalati értékek megerősítésére és az alkalmazottak, mint emberi lények megbecsülésének kimutatására. Chamine szerint a pozitív kultúra kialakításához elengedhetetlen a biztonságos és bizalomteljes munkahely megteremtése.

"A megbízható vezetők megmutatják, hogy az irodájuk biztonságos hely a személyes nézőpontok megosztására, valamint a sokszínűség és az egyéni gondolkodás ösztönzésére" - mondja Chamine. "Amikor a vezetők befektetnek a személyes és a csapat fejlődésébe, megalapozzák a kivételes teljesítményt és termelékenységet."

 

 1. Közvetlen és gyakori kommunikáció

A gyakori, világos kommunikáció növeli a munkavállaló értékérzetét. Belső kommunikációs stratégiákkal ösztönözhető és támogatható a közvetlen kapcsolat kialakítása.

 • Hidalja át a vezetők és a munkavállalók közötti szakadékot. (Használjon közvetlen belső csatornákat a kommunikációs vonalak nyitva tartásához.)
 • Növelje a kölcsönös személyes és szakmai megértést. (Próbáljon meg kifejezetten az elkötelezettség javítását célzó, ütemezett találkozókat létrehozni.)
 • Tegye egyértelművé az egyéni szerepeket, felelősségeket és kihívásokat. (Ösztönözze a csapatokat az együttműködésre és a közös győzelmek megünneplésére is).

 

 1. Fektessen be a csapat növekedésébe, alakítson ki közös perspektívákat

A csapatképzés és -fejlesztés a szervezet elkötelezettségét mutatja a csapaton belüli egyéni meggyőződések és tapasztalatok értéke iránt. A csapatképzés feltárhatja a személyes világképeket, tudattalan előítéleteket és hozzáállásokat, amelyek szabotálhatják a termelékenységet. A csapatfejlesztésbe való befektetés megteremti az alapot egy olyan közös identitás kialakításához, amely összhangban van az egyéni világnézetekkel, és kölcsönös megértést hoz létre. Idővel az egyének vágynak a sikerre és befektetnek a saját maguk, csapattársaik és a szervezet sikerébe - amit Chamine "hármas célként" ír le.

"A csapat maximális teljesítménye az egyéni és kölcsönös sikerre támaszkodik" - mondja Chamine - "A Triple Purpose, az inspiráció, hogy értelmes és tartós módon fejlődjenek önmaguk és csapattársaik számára, lehetővé teszi számukra, hogy pozitívan befolyásolják mások, köztük az ügyfelek életét".

 

 1. Az érzelmi intelligencia növelése mentális erőnlét fejlesztése révén

A legjobb vállalati kultúrák magas szintű érzelmi intelligenciával rendelkező vezetőket és alkalmazottakat vonnak be. Ezek az egyének öntudatosak, önmenedzselők, szociálisan tudatosak, és pozitív kapcsolatokat építenek ki a szervezeten belül. Egy mentális erőnlét tréningprogram erősítheti a vezetők és a munkavállalók érzelmi intelligencia kompetenciáit, hozzájárulva ezzel az elkötelezettség, a jóllét, a kapcsolatok és a teljesítmény javításához.

 

Hogyan javítja a mentális erőnlét tréning a vállalati kultúrát?

A mentális erőnlét tréning fejleszti a munkavállalók azon képességét, hogy kihívást jelentő körülmények között gyorsan pozitívra váltsák a negatív érzelmeiket. A Positive Intelligence® program háromlépcsős megközelítést alkalmaz, hogy segítsen az egyéneknek és a csapatoknak új idegpályákat kiépíteni a pozitivitáshoz és a növekedési gondolkodásmódhoz.

 1. Az egyének megtanulják megnevezni negatív gondolati mintáikat, vagyis a szabotőröket, amelyek szabotálják teljesítményüket, kapcsolataikat és jóllétüket.
 2. A résztvevők kifejlesztik az önszabályozás képességét arra, hogy a negatív gondolkodásmódról pozitívra váltsanak, amikor egy negatív gondolatminta felbukkan.
 3. Az egyének megtanulnak napi mentális erőnlét gyakorlatokat végezni, aminek eredményeképp olyan idegpályákat építenek az agyukban, amelyek pozitív válaszokat adnak az élet mindennapi kihívásaira.

A Positive Intelligence® program áttörést jelent az érzelmi intelligencia (EQ) szervezeten belüli növelésének képességében. A kutatások azt mutatják, hogy mindössze hat hét mentális erőnlét-gyakorlat alatt a pozitív idegi pályák növekednek, a negatívak csökkennek, és a résztvevők 18 EQ-kategóriából 17-ben növelik a kompetenciákat. Azok a csapatok, amelyek a mentális fittséget beépítik a munkahelyi kultúrájukba, 92%-kal együttműködőbbek, 84%-kal jobban kezelik a konfliktusokat, 91%-kal jobban kezelik a stresszt és 85%-kal boldogabbak.

 

A legjobb vállalati kultúra javítja a teljesítményt és a jóllétet

A vállalat folyamatos elkötelezettsége a pozitív munkahelyi kultúra kialakítása iránt mind az egyének, mind a csapatok számára kifizetődő. A mentális erőnlét fejlesztésének szervezeti szokássá válásával:

 • a csapatteljesítmény emelkedik
 • javul a munkavállalók elkötelezettsége
 • nő a kölcsönös bizalom és a kommunikáció

Amikor a szervezetek befektetnek a pozitív kultúra ápolásába, a téves elképzelés, miszerint a stressz hatékony motiváló tényező és versenyelőny, átadja a helyét annak a valóságnak, hogy a munkahelyi kultúra egyszerre lehet produktív és pozitív.

 

Forrás: a blogbejegyzés a https://www.positiveintelligence.com található publikáció fordítása